ZAŠTITNE POKRIVKE ZA SENO, SLAMU I ŽITO

Efikasna zaštita balirane slame i sena i žita

Toptex zaštitne pokrivke pouzdano štite bale od uticaja vetra i kiše i obezbeđuju efikasnu respiraciju. Čuva visok kvalitetn slame tokom cele zime, obezbeđuje sušenje nakon obilnih padavina i sprečava stvaranje buđi.

Prednosti Topex-a

  • propustljive za vazduh i isparenja (sprečava stvaranje buđi)
  • slivanje vode (drenira vodu pri nagibima > 45°) *
  • otpornost na udare vetra
  • slama se osuši čak i nakon obilnih padavina
  • visoka zatezna čvrstoća i otpornost na cepanje (izdržava čak i jake vetrove)
  • postojana UV zaštita (životni vek najmanje 3 godine)

 

ZAŠTITNE POKRIVKE ZA SENO, SLAMU


pokrivke_1a.jpg1) Okrenite kamaru i pokrivku duž glavnog pravca duvanja vetra

Kako bi se izbeglo otkrivanje pod udarima vetra i omogućilo željeno provetravanje sa svih strana, bale bi trebalo slagati duž glavnog pravca duvanja vetra i preklapati ih u suprotnom smeru (vidite skice).

Preklopite susedne trake najmanje 20-30 cm.

 b_350_300_16777215_00_images_proizvodi_pokrivke_1b.jpg

 

 

 

 

 

 

pokrivke_2b.jpg(2) Pokrijte plast “krovom”

Nagib od najmanje 45º (što veći nagib to bolje)

Samo na malim padovima voda može da se akumulira i konačno prodre kroz materijal pokrivke u slamu!* Ako je moguće, u najvišem redu koristite okrugle bale ili manje bale postavljene uspravno (vidite skicu).

 pokrivke_2a.jpg

 

 

 

 

 

 

 

(3) Zategnite pokrivke čvrsto

b_350_300_16777215_00_images_proizvodi_pokrivke_3.jpgNa nezategnutim mestima može doći do nakupljanja vode koja konačno može prodreti kroz materijal do slame! Zatezanje bi trebalo uraditi “iglama” u obliku latiničnog slova U (vidite slike). Ne zatežite pokrivke kanapom (to izaziva  oštećenje delova pokrivki kroz koje voda može prodreti!).

 

 

 

 

(4) Pazite na pravac postavljanja spojeva

b_350_300_16777215_00_images_proizvodi_pokrivke_4.jpgPostavite pokrivke tako da spojevi budu ili:
- postavljene upravno na osu kamare ili
- duž vrha “krova” (videti slike)

Sa spojevima postavljenim u pravcu kamare (to jest upravno na nagib) voda bi mogla da se nakupi i i konačno prodre u slamu.

 

ZAŠTITNE POKRIVKE ZA ŽITO

Zaštitite svože žitarice od zagađenja od ptičijih izmeta! 

  • propustljive za vazduh i isparenja (nema zagrevanja!)
  • “ventilation-proof”
  • potvrđeno adekvatne za korišćenje u proizvodnji hrane

 

Dimenzije proizvoda:

širina 9,8 m 9,8 m 12 m
dužina 12,5 25 m 25 m
širina rolna 2,45 m 2,45 m 2,45 m
težina rolne ~ 18 kg ~ 35 kg ~ 42 kg

 

MIKRON doo TenCate Toptex partner za Srbiju!